HOME 제품소개 의료소모품
 
 
 
측정/혈압계/청진기    ㆍ거즈/망붕대/붕대    ㆍ글러브/라텍스/석션관    ㆍ린넨/보호대/지지대    ㆍ반창고/부직/테이프    ㆍ봉합사류/봉합침/각침    ㆍ소독약품류/소독제    ㆍ주사기/주사침/나비침    ㆍ진찰용품/처치/수술    ㆍ카테타/수액셋트    ㆍ캐스트/스프린트/골절핀    ㆍ탈지면/탄력/스타키넷    ㆍ필름/현상/정착    ㆍ검사/임상/페이퍼류    ㆍ넥칼라    ㆍ위생 및 기타    ㆍ장비소모품    ㆍ치과용   
 
사진 제품명 분류 포장단위
맥손3-0(6233-41)36ea(메디존) 봉합사류/봉합침/각침 3-0/36EA
피디에스II 3-0/W9124H/36ea(에치콘) 봉합사류/봉합침/각침 3-0/W9124H/36ea
서지서브3-0/36ea/SV317(삼양사) 봉합사류/봉합침/각침 3-0/36ea/SV317
서지서브2-0/36ea/SV21M(삼양사) 봉합사류/봉합침/각침 2-0/36ea
피디에스II 2-0/W9125H/36ea(에치콘) 봉합사류/봉합침/각침 2-0/36ea
서지피트2-0/12ea(AV225P)25환침 봉합사류/봉합침/각침 BX (24ea)
크로믹3-0/롤(B.B) 봉합사류/봉합침/각침 3-0/롤
바이크릴8-0/12ea/W9560(에치콘) 봉합사류/봉합침/각침 BX (12ea)
서지피트3-0/12ea(AV325P)25환침 봉합사류/봉합침/각침 3-0/12ea
맥손2-0/6233-51/36ea 봉합사류/봉합침/각침 2-0/6233-51/36ea
덱손2-0/36ea/9819-51/(메디존) 봉합사류/봉합침/각침 2-0/36ea
서지피트3-0/24ea(AV324) 봉합사류/봉합침/각침 3/0-25mm (AV324) / BX (24ea)
서지피트2-0/24ea(AV226) 봉합사류/봉합침/각침 2-0/24ea
바이크릴4-0/12ea/W9113/(에치콘) 봉합사류/봉합침/각침 4/0-20mm (W9113)
크로믹2-0/롤(B.B) 봉합사류/봉합침/각침 2-0/롤
블루나이론3-0/NB324/24/각침(아이리) 봉합사류/봉합침/각침 3.0/BX (24ea)
서지피트1-0/24ea(AV124) 봉합사류/봉합침/각침 1-0/24ea
서지피트2-0/24ea(AV224) 봉합사류/봉합침/각침 2-0/24ea
나일론4-0/롤(HOWELL) 봉합사류/봉합침/각침 4/0-15mm
나일론5-0/롤(Howell) 봉합사류/봉합침/각침 5-0/롤