HOME 제품소개 의료소모품
 
 
 
측정/혈압계/청진기    ㆍ거즈/망붕대/붕대    ㆍ글러브/라텍스/석션관    ㆍ린넨/보호대/지지대    ㆍ반창고/부직/테이프    ㆍ봉합사류/봉합침/각침    ㆍ소독약품류/소독제    ㆍ주사기/주사침/나비침    ㆍ진찰용품/처치/수술    ㆍ카테타/수액셋트    ㆍ캐스트/스프린트/골절핀    ㆍ탈지면/탄력/스타키넷    ㆍ필름/현상/정착    ㆍ검사/임상/페이퍼류    ㆍ넥칼라    ㆍ위생 및 기타    ㆍ장비소모품    ㆍ치과용   
 
사진 제품명 분류 포장단위
주사기1CC(화진) 주사기/주사침/나비침 1cc/1box(100ea)
주사기3CC(화진) 주사기/주사침/나비침 3CC/1(100ea)박스
주사기20CC(화진) 주사기/주사침/나비침 1box/50개
루어록캡100ea(한국백신) 주사기/주사침/나비침 100EA
루어록캡100ea(B.D) 주사기/주사침/나비침 BX (100ea)박스
주사기10CC 18G 1½ 주사기/주사침/나비침 10CC 18G1½
주사기20CC(화진) 주사기/주사침/나비침 1box/50개
주사기30CC(화진) 주사기/주사침/나비침 1(50ea)박스
주사기50CC(화진) 주사기/주사침/나비침 BX (25ea)박스
인슐린주사기0.3ml/100ea(B.D) 주사기/주사침/나비침 0.3cc 31G(8mm) / BX (100ea)
나비침23G/100EA(두원) 주사기/주사침/나비침 23G/100EA