HOME 제품소개 의료소모품
 
 
 
측정/혈압계/청진기    ㆍ거즈/망붕대/붕대    ㆍ글러브/라텍스/석션관    ㆍ린넨/보호대/지지대    ㆍ반창고/부직/테이프    ㆍ봉합사류/봉합침/각침    ㆍ소독약품류/소독제    ㆍ주사기/주사침/나비침    ㆍ진찰용품/처치/수술    ㆍ카테타/수액셋트    ㆍ캐스트/스프린트/골절핀    ㆍ탈지면/탄력/스타키넷    ㆍ필름/현상/정착    ㆍ검사/임상/페이퍼류    ㆍ넥칼라    ㆍ위생 및 기타    ㆍ장비소모품    ㆍ치과용   
 
사진 제품명 분류 포장단위
고감도필림(RETINA10*12) 필름/현상/정착 RETINA10*12/bx 100매
고감도필림14*17(코닥) 필름/현상/정착 14*17 / BX (100매)
자동현상액 X-DOL90(부흥) 필름/현상/정착 1set
고감도필림11*14(코닥) 필름/현상/정착 11*14/bx 100매
자동정착액X-FIX90(부흥) 필름/현상/정착 40L
고감도필림10*12(코닥) 필름/현상/정착 10*12/100매
고감도필림14*17(코닥) 필름/현상/정착 14*17 / BX (100매)
고감도필림8*10(코닥) 필름/현상/정착 8*10/100매